Tyredating com

odoslaním tovaru, ak sa to považuje za konkludentné odstúpenie od zmluvy; TD začína táto lehota plynúť prijatím tovaru. slovenského Občianskeho zákonníka) oprávnený požadovať opravu, výmenu veci, primerané zníženie ceny, alebo odstúpiť od zmluvy.Ak klient nie je spotrebiteľom v zmysle § 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa, má TD právo určiť spôsob, akým sa záruka vykoná.Ak dodacia doba od výrobcu objednaného tovaru je viac ako 5 dní, TD bezodkladne informuje kleinta o tejto skutočnosti. 4.3.3 Paypal: Pay Pal je internetová peňaženka, ktorá zabezpečuje transakcie na internete ako dôveryhodný tretí subjekt.Ak ani výrobca nepozná termín dodania tovaru, TD môže objednávku jednostranne zrušiť a ak už tovar bol zaplatený, vrátiť hodnotu tovaru, bez akejkoľvek pokuty. Kúpna cena príslušného tovaru sa určuje podľa cenníka TD, aktuálne platného v deň objednávky, ktorý je k nahliadnutiu na stránke Ak si klient objedná aj montáž tovaru v servise, zvýši sa kúpna cena o poplatok za montáž, aktuálne platný v deň objednávky podľa cenníka TD, ktorý je k nahliadnutiu na stránke Namiesto toho, aby ste všade vypisovali číslo svojej kreditky a dávali predajcovi údaje, zaplatíte účtom Paypal a ten vám sumu strhne z účtu/kreditky, ktorú mu zadáte. 4.3.4 Na dobierku: platba prebieha pri doručení tovaru kuriérskou službou zvolenou TD, ktorá doručí tovar na doručovaciu adresu klienta uvedenú v objednávke.

Pri omeškaní dodania tovaru o viac ako dva týždne je klient oprávnený svoj návrh na kúpu odvolať, čo však musí urobiť do jedného týždňa po oznámení o omeškaní dodávky.

V takom prípade budú už vykonané platby klienta bezodkladne vrátené. Kúpna cena je splatná bezprostredne po doručení objednávky klienta spoločnosti TD. Ak by zo strany TD nedošlo k obstaraniu vyskladnenia tovaru klientovi (pozri bod 1.4.), vráti TD bezodkladne klientovi prípadne už obdržanú kúpnu cenu. Klient môže platbu realizovať platobnou kartou, bankovým prevodom, paypal alebo na dobierku.

Za prípadné škody, ktoré klientovi vzniknú na základe oneskoreného oznámenia o omeškaní dodávky, zodpovedá TD len vtedy, ak bolo oneskorenie spôsobené úmyselne alebo hrubou nedbanlivosťou. Za doručenie sa uplatňuje poplatok vo výške 2,- € za pneumatiku. 4.3.1 Platobnou kartou: prijímame platobné karty typu: VISA, Mastercard 4.3.2 Bankovým prevodom na účet číslo 1098855000/1111 (Uni Credit Bank Slovakia a. Pre urýchlenie expedície tovaru a identifikáciu platby uvádzajte variabilný symbol.

Klient musí TD vrátiť obdržaný tovar a ak tento tovar už používal, musí zaplatiť primeranú náhradu za jeho používanie vrátane náhrady škody za jeho prípadné znehodnotenie.

Vrátenie tovaru sa uskutoční tak, že si ho TD vyzdvihne.

Leave a Reply

  1. Xxx cams canada 09-Sep-2018 09:38

    Court documents said he denied owning guns to San ...